Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 03.02.1993 №2977-XII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.02.1993

Номер 2977-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 15, ст.131 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. Доповнити Кодекс статтями 53-1, 53-2 і 238-1 такого змісту:
"Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки
Самовільне зайняття земельної ділянки -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 53-2. Приховування або перекручення даних земельного кадастру
Перекручення даних державного земельного кадастру і приховування інформації про наявність земель запасу або резервного фонду -
тягнуть за собою накладення штрафу на службову особу до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
"Стаття 238-1. Органи по земельних ресурсах
Органи по земельних ресурсах розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання земель, приховуванням або перекрученням даних земельного кадастру, самовільним відхиленням від проектів внутрігосподарського землеустрою та знищенням межових знаків (статті 53, 53-2, 55, 56).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Голова Державного комітету України по земельних ресурсах - головний державний інспектор України по використанню та охороні земель і його заступники - штраф на громадян до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати;
2) головні державні інспектори по використанню та охороні земель Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники - штраф на громадян до восьми мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;
3) районні державні інспектори по використанню та охороні земель - штраф на громадян до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статті 52, 53, 54 викласти в такій редакції:
"Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 53. Порушення правил використання земель
Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 54. Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків по приведенню їх у стан, придатний для використання за призначенням, або невиконання умов знімання, зберігання і нанесення родючого шару грунту -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У статті 55 слова "на службових осіб в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "на громадян від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
4. У статті 56 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від двох до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".
5. У статті 63 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
6. У частині першій статті 218 цифри "52-56" замінити цифрами "52, 53-1, 54".
7. Абзац восьмий пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:
"органів Державного комітету України по земельних ресурсах (статті 52, 53-1, 54)".
III. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2977-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
1. Доповнити Кодекс статтями 53-1, 53-2 і 238-1 такого змісту:
"Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки
Самовільне зайняття земельної ділянки -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 53-2. Приховування або перекручення даних земельного кадастру
Перекручення даних державного земельного кадастру і приховування інформації про наявність земель запасу або резервного фонду -
тягнуть за собою накладення штрафу на службову особу до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
"Стаття 238-1. Органи по земельних ресурсах
Органи по земельних ресурсах розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання земель, приховуванням або перекрученням даних земельного кадастру, самовільним відхиленням від проектів внутрігосподарського землеустрою та знищенням межових знаків (статті 53, 53-2, 55, 56).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Голова Державного комітету України по земельних ресурсах - головний державний інспектор України по використанню та охороні земель і його заступники - штраф на громадян до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати;

30 днiв передплати безкоштовно!