Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо упорядкування розмірів адміністративних штрафів за порушення правил паспортної системи та віднесення розгляду справ про їх порушення до відання органів внутрішніх справ

Верховна Рада України Закон від 11.07.1995 №296/95-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 11.07.1995

Номер 296/95-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо упорядкування розмірів адміністративних штрафів за порушення правил паспортної системи та віднесення розгляду справ про їх порушення до відання органів внутрішніх справ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.223 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
1. У статтях 197, 198, 199, 201, 202 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "до трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
2. У частині першій статті 200 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "до трьох мінімальних розмірів заробітної плати", а в частині другій цієї ж статті слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У статті 218:
у частині першій цифри "188-201" замінити цифрами "188-196";
у частині другій слово і цифри "статтями 197, 198, 199" виключити.
4. У статті 222:
у частині першій слова і цифри "про порушення правил прикордонного режиму" і "статті 202-206" замінити відповідно словами і цифрами "за порушення правил паспортної системи, правил прикордонного режиму" і "197-206";
пункт 1 частини другої після цифр "181-2" доповнити цифрами "197-202".
5. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "179-201" замінити цифрами "179-196".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1995 року
N 296/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо упорядкування розмірів адміністративних штрафів за порушення правил паспортної системи та віднесення розгляду справ про їх порушення до відання органів внутрішніх справ
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
1. У статтях 197, 198, 199, 201, 202 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "до трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
2. У частині першій статті 200 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "до трьох мінімальних розмірів заробітної плати", а в частині другій цієї ж статті слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У статті 218:
у частині першій цифри "188-201" замінити цифрами "188-196";
у частині другій слово і цифри "статтями 197, 198, 199" виключити.
4. У статті 222:
у частині першій слова і цифри "про порушення правил прикордонного режиму" і "статті 202-206" замінити відповідно словами і цифрами "за порушення правил паспортної системи, правил прикордонного режиму" і "197-206";
пункт 1 частини другої після цифр "181-2" доповнити цифрами "197-202".
5. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "179-201" замінити цифрами "179-196".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!