Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання. Закон від 03.06.1997 №295/97-ВР

Верховна Рада України Закон від 03.06.1997 №295/97-ВР
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (закон від 21.06.2018 N 2473-VIII /2473-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.06.1997

Номер 295/97-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.189 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 )
Верховна Рада України
постановляє:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII від 21.06.2018 )
2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 16-93 "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.185).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Кабінету Міністрів та Національному банку України у місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативні акти.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
3 червня 1997 року
N 295/97-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання
Верховна Рада України
постановляє:
2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 16-93 "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.185).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Кабінету Міністрів та Національному банку України у місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативні акти.