Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року

Верховна Рада України Закон від 23.02.2023 №2925-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 23.02.2023

Номер 2925-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У пункті 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) у підпункті 23 цифри і слово "2022 році" замінити цифрами і словом "2022, 2023 роках";
2) доповнити підпунктом 24 такого змісту:
"24) фінансове забезпечення заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється за рахунок видатків, передбачених у 2023 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами", та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством".
2. Підпункт 21 пункту 2 розділу XIV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157-IX) викласти в такій редакції:
"21) у 2022, 2023 роках прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".
3. У підпункті 14 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157-IX) цифри і слова "2021/2022 навчальному році" замінити цифрами і словами "2021/2022, 2022/2023 навчальних роках".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 лютого 2023 року
№ 2925-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У пункті 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) у підпункті 23 цифри і слово "2022 році" замінити цифрами і словом "2022, 2023 роках";
2) доповнити підпунктом 24 такого змісту:
"24) фінансове забезпечення заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється за рахунок видатків, передбачених у 2023 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами", та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством".
2. Підпункт 21 пункту 2 розділу XIV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157-IX) викласти в такій редакції:
"21) у 2022, 2023 роках прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".
3. У підпункті 14 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226; із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 2022 року № 2157-IX) цифри і слова "2021/2022 навчальному році" замінити цифрами і словами "2021/2022, 2022/2023 навчальних роках".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

30 днiв передплати безкоштовно!