• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг

Верховна Рада України  | Закон від 07.02.2023 № 2918-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.02.2023
 • Номер: 2918-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.02.2023
 • Номер: 2918-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У підпункті 14.1.182-1 пункту 14.1 статті 14 слова "електронного кабінету або кваліфікованого електронного підпису чи печатки" замінити словами "електронного кабінету, електронного підпису або іншого засобу електронної ідентифікації".
2. В абзаці першому підпункту 39-2.5.2 пункту 39-2.5 статті 39-2 слова "закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису" замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
1) у пункті 42-1 .2:
в абзацах другому і шостому слова "із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання" замінити словами "з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
в абзаці шістнадцятому слова "відкритих ключів кваліфікованих електронних підписів та/або печаток" замінити словами "електронних підписів та печаток";
в абзаці двадцять другому слова "із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
2) у пункті 42-1 .5:
в абзаці першому слова "з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Єдиною підставою для відмови у проходженні електронної ідентифікації платника податків в електронному кабінеті є недійсність його кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або іншого засобу електронної ідентифікації з аналогічним рівнем довіри відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного кваліфікованого сертифіката електронного підпису".
4. В абзаці другому підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 слова "кваліфікованого електронного підпису чи печатки платника податку" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
5. Абзац п’ятий пункту 49.3 статті 49 викласти в такій редакції:
"Єдиною підставою для неприйняття податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого платника податків відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного кваліфікованого сертифіката електронного підпису, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа, містить достовірні обов’язкові реквізити та надана у форматі, доступному для її технічної обробки".
6. У пункті 52.1 статті 52:
1) абзац шостий викласти в такій редакції:
"власноручний підпис або кваліфікований електронний підпис, або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, платника податків відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
2) в абзаці десятому слова "накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
7. Третє речення абзацу двадцятого пункту 172.3 статті 172 викласти в такій редакції: "Звіти про оцінку реєструються в Єдиній базі суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) виключно з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, оцінювача, який безпосередньо проводив оцінку, відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
8. У другому реченні пункту 200.8 статті 200 слова "з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису відповідно до закону" замінити словами "з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
9. В абзаці першому пункту 201.1 статті 201 слова "з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи" замінити словами "з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
10. У пункті 220.2 статті 220 слова "з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, підзвітної особи у порядку, визначеному законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
1) в абзаці першому пункту 231.1 слова "та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи" замінити словами "з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та зареєструвати таку акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних";
2) в абзаці двадцять третьому пункту 231.6 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "електронного підпису або іншого засобу електронної ідентифікації".
12. У розділі XX "Перехідні положення":
1) підрозділ 1 доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2023 податковий (звітний) рік не включаються доходи у вигляді коштів та/або майна, отримані в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України";
2) абзац п’ятнадцятий пункту 69.2 підрозділу 10 виключити.
13. У тексті Кодексу слова "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" у всіх відмінках замінити словами "законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 31 грудня 2023 року, крім:
підпункту 1 пункту 12 розділу I (щодо змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення") та пункту 2 розділу II, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
підпункту 2 пункту 12 розділу I (щодо змін до пункту 69.2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення"), який набирає чинності з 20 березня 2023 року.
2. В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" від 6 жовтня 2022 року № 2654-IX слова і цифри "у пункті 11" замінити словами і цифрами "у пункті 1-1".

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 лютого 2023 року
№ 2918-IX