Про внесення зміни до статті 43 Закону України "Про господарські товариства". Закон від 10.01.2002 №2916-III

Верховна Рада України Закон від 10.01.2002 №2916-III
Остання редакція від 10.01.2002. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 10.01.2002

Номер 2916-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 43 Закону України "Про господарські товариства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 15, ст.102 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Останнє речення частини першої статті 43 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89) викласти в такій редакції: "Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
10 січня 2002 року
N 2916-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 43 Закону України "Про господарські товариства"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Останнє речення частини першої статті 43 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89) викласти в такій редакції: "Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.