• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 11.01.2011 № 2914-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.01.2011
 • Номер: 2914-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.01.2011
 • Номер: 2914-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.299 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Статтю 67 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
"З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2914-VI