Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування

Верховна Рада України Закон від 21.12.2010 №2825-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.12.2010

Номер 2825-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.228 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) текст статті 56 викласти в такій редакції:
"1. Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
2. Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами";
2) частину першу статті 58 після слів "над малолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або";
3) частину першу статті 59 після слів "над неповнолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і в частині повноважень місцевих державних адміністрацій вводиться в дію одночасно із введенням у дію Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" щодо повноважень місцевих державних адміністрацій стосовно встановлення опіки та піклування над неповнолітніми особами.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2825-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) текст статті 56 викласти в такій редакції:
"1. Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
2. Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами";
2) частину першу статті 58 після слів "над малолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або";
3) частину першу статті 59 після слів "над неповнолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і в частині повноважень місцевих державних адміністрацій вводиться в дію одночасно із введенням у дію Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" щодо повноважень місцевих державних адміністрацій стосовно встановлення опіки та піклування над неповнолітніми особами.

30 днiв передплати безкоштовно!