• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати одноразової відпустки у звязку з усиновленням дитини

Верховна Рада України  | Закон від 21.12.2010 № 2824-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.12.2010
 • Номер: 2824-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.12.2010
 • Номер: 2824-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати одноразової відпустки у зв'язку з усиновленням дитини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.227 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частини другу і третю статті 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
"Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.
Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу".
2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2004 р., N 6, ст. 38; 2009 р., N 7, ст. 70; 2010 р., N 7, ст. 50):
1) частину першу статті 18-1 викласти в такій редакції:
"Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд)";
2) частину другу статті 21 після слів "творчої відпустки" доповнити словами "відпустки у зв'язку з усиновленням дитини";
3) частину першу статті 23 після цифр "16" доповнити цифрами "18-1".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2824-VI