Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 06.09.2005 №2798-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.09.2005

Номер 2798-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.464 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "позовом" замінити словом "заявою".
2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):
1) у статті 60:
перше речення частини першої після слів "за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян або" доповнити словами "на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"У разі одержання від суду рішення про оголошення фізичної особи померлою державний нотаріальний архів передає це рішення державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини для вжиття заходів з охорони спадкового майна. Якщо у відповідному населеному пункті немає державної нотаріальної контори, таке рішення передається державним нотаріальним архівом до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради";
2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі пред'явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".
3. У частині другій статті 6 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова "Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами".
( Пункт 4 розділу І втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 )
II. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 76).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
6 вересня 2005 року
N 2798-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "позовом" замінити словом "заявою".
2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):
1) у статті 60:
перше речення частини першої після слів "за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян або" доповнити словами "на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"У разі одержання від суду рішення про оголошення фізичної особи померлою державний нотаріальний архів передає це рішення державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини для вжиття заходів з охорони спадкового майна. Якщо у відповідному населеному пункті немає державної нотаріальної контори, таке рішення передається державним нотаріальним архівом до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради";
2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі пред'явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".
3. У частині другій статті 6 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова "Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами".

30 днiв передплати безкоштовно!