Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України

Верховна Рада України Закон від 15.11.2001 №2787-III
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.11.2001

Номер 2787-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст. 45 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 164-12 такого змісту:
"Стаття 164-12. Порушення законодавства про бюджетну систему України
Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12".
3. У статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці другому цифри "164 - 165-2" замінити цифрами "164 - 164-11, 165-1, 165-2";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
"органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12);
Рахункової палати (стаття 164-12)";
пункт 13 частини другої виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2787-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 164-12 такого змісту:
"Стаття 164-12. Порушення законодавства про бюджетну систему України
Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12".
3. У статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці другому цифри "164 - 165-2" замінити цифрами "164 - 164-11, 165-1, 165-2";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
"органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12);
Рахункової палати (стаття 164-12)";
пункт 13 частини другої виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!