Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів

Верховна Рада України Закон від 02.12.2010 №2741-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.12.2010

Номер 2741-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.123 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. В абзаці першому частини першої статті 707 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "з моменту передання йому" замінити словами "не рахуючи дня купівлі".
2. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):
1) абзац другий частини першої статті 9 доповнити словами "якщо триваліший строк не оголошений продавцем";
2) пункт 1 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
"1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 цього Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2741-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. В абзаці першому частини першої статті 707 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "з моменту передання йому" замінити словами "не рахуючи дня купівлі".
2. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):
1) абзац другий частини першої статті 9 доповнити словами "якщо триваліший строк не оголошений продавцем";
2) пункт 1 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
"1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 цього Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!