• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

Верховна Рада України  | Закон від 15.04.2008 № 274-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.04.2008
 • Номер: 274-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.04.2008
 • Номер: 274-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 25, ст.240 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 4572-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину другу статті 13 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI від 22.03.2012 )
3. Частину другу статті 7, частини першу і другу статті 8 Закону України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361; 1997 р., N 11, ст. 89) доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
4. Статтю 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
15 квітня 2008 року
N 274-VI