Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України

Верховна Рада України Закон від 23.06.2005 №2710-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 23.06.2005

Номер 2710-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 32, ст.423 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Сімейного та Цивільного кодексів України такі зміни:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
статтю 164 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини";
статтю 169 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
2. Частину другу статті 49 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слова "усиновлення" доповнити словами "позбавлення та поновлення батьківських прав".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
23 червня 2005 року
N 2710-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Сімейного та Цивільного кодексів України такі зміни:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
статтю 164 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини";
статтю 169 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
2. Частину другу статті 49 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слова "усиновлення" доповнити словами "позбавлення та поновлення батьківських прав".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!