• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про введення в дію Закону України "Про охорону атмосферного повітря"

Верховна Рада України  | Постанова від 16.10.1992 № 2708-XII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 16.10.1992
 • Номер: 2708-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 16.10.1992
 • Номер: 2708-XII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст.679 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Ввести в дію Закон України "Про охорону атмосферного повітря" з дня його опублікування, а статті 10, 30, 32, 36, а також в частині використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення статті 6, 31, 33, 37, 42, 44 - з 1 січня 1995 року.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про охорону атмосферного повітря" законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про охорону атмосферного повітря";
до 1 січня 1993 року привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про охорону атмосферного повітря";
протягом року з дня прийняття Закону України "Про охорону атмосферного повітря" забезпечити розробку і затвердження нормативних актів відповідно до компетенції Уряду України, визначеної зазначеним Законом;
забезпечити до кінця 1992 року перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному Закону.
4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР від 21 листопада 1981 року "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст.833).
Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 16 жовтня 1992 року
N 2708-XII