Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про господарські товариства". Закон від 14.10.1992 №2692-XII

Верховна Рада України Закон від 14.10.1992 №2692-XII
Остання редакція від 23.11.1992 Набрання чинності
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.10.1992

Номер 2692-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про господарські товариства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.662 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" Верховна Рада України
постановляє:
Пункт "в" частини четвертої статті 19 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) викласти в такій редакції:
"в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2692-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про господарські товариства"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" Верховна Рада України
постановляє:
Пункт "в" частини четвертої статті 19 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) викласти в такій редакції:
"в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство".