Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Закон від 04.11.2010 №2675-VI

Верховна Рада України Закон від 04.11.2010 №2675-VI
Остання редакція від 21.10.2019 втрата чинності (кодекс украины від 18.10.2018 N 2597-VIII /2597-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 04.11.2010

Номер 2675-VI

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.80 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) такі зміни:
1) у частині першій:
слово "атомної" виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особливо небезпечними підприємствами визнаються також підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії";
2) у частині другій:
абзац перший доповнити словами "а щодо підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції", а слова "та ядерної безпеки" виключити;
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Підприємство, діяльність якого пов'язана з використанням ядерної енергії та щодо якого порушено справу про банкрутство, невідкладно повідомляє про це орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
3) частину дев'яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"для підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - збереження умов щодо підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
4) частину одинадцяту після слів "навколишньому природному середовищу" доповнити словами "а також відшкодування витрат на передбачені законодавством заходи з безпечного завершення діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
4 листопада 2010 року
N 2675-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) такі зміни:
1) у частині першій:
слово "атомної" виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особливо небезпечними підприємствами визнаються також підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії";
2) у частині другій:
абзац перший доповнити словами "а щодо підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції", а слова "та ядерної безпеки" виключити;
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Підприємство, діяльність якого пов'язана з використанням ядерної енергії та щодо якого порушено справу про банкрутство, невідкладно повідомляє про це орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
3) частину дев'яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"для підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - збереження умов щодо підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
4) частину одинадцяту після слів "навколишньому природному середовищу" доповнити словами "а також відшкодування витрат на передбачені законодавством заходи з безпечного завершення діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +