• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум"

Верховна Рада України  | Закон від 16.06.2005 № 2661-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.06.2005
 • Номер: 2661-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.06.2005
 • Номер: 2661-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 29, ст.383 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348) такі зміни:
1. У статті 1:
після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку.
До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані інвалідами в установленому порядку".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою;
частину п'яту доповнити словами "та на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб".
2. В абзаці третьому частини другої статті 3 слово "здорового" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2661-IV