• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність із Цивільним кодексом України

Верховна Рада України  | Закон від 02.06.2005 № 2631-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність із Цивільним кодексом України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.358 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законами N 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 )( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
4. Текст статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) викласти у такій редакції:
"Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, а також звільнення такого майна з-під арешту здійснюються виключно за рішенням суду.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а так само зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду. Операції за рахунками відновлюються за рішенням суду.
Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку або зупиняти операції за цими рахунками.
Рішення суду про стягнення на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних чи фізичних осіб, видаткові операції за якими зупинені уповноваженим органом, підлягають негайному і безумовному виконанню, за винятком випадків введення мораторію відповідно до цього Закону".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII від 28.12.2014 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
2 червня 2005 року
N 2631-IV