• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"

Верховна Рада України  | Закон від 02.06.2005 № 2622-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.06.2005
 • Номер: 2622-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.06.2005
 • Номер: 2622-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 26, ст.353 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст. 449; 2004 р., N 6, ст. 38; 2005 р., N 9, ст. 178) такі зміни:
1) статтю 10 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини".
У зв'язку з цим частини восьму - шістнадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - сімнадцятою;
2) частину першу статті 25 доповнити пунктом 17 такого змісту:
"17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.
За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2622-IV