Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України і статті 32 Цивільного кодексу України

Верховна Рада України Закон від 02.06.2005 №2620-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.06.2005

Номер 2620-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України і статті 32 Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 26, ст.352 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Сімейного та Цивільного кодексів України такі зміни:
1. У статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.
Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси";
доповнити після частини першої двома новими частинами такого змісту:
"2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:
укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
видавати письмові зобов'язання від імені дитини;
відмовлятися від майнових прав дитини.
3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
частину сьому доповнити словами "та повернути доходи, одержані від управління її майном".
2. В абзаці другому частини другої статті 32 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) слова "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника" замінити словами "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2620-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України і статті 32 Цивільного кодексу України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Сімейного та Цивільного кодексів України такі зміни:
1. У статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.
Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси";
доповнити після частини першої двома новими частинами такого змісту:
"2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:
укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
видавати письмові зобов'язання від імені дитини;
відмовлятися від майнових прав дитини.
3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
частину сьому доповнити словами "та повернути доходи, одержані від управління її майном".
2. В абзаці другому частини другої статті 32 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) слова "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника" замінити словами "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!