• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 11.07.2001 № 2620-III
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.07.2001
 • Номер: 2620-III
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 11.07.2001
 • Номер: 2620-III
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.227 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302) такі зміни:
1. Частину першу статті 225 доповнити словами:
"а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком".
2. У статті 233:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
"У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
у частині четвертій слова "частиною другою" замінити словами "частиною третьою".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2620-III