• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про порядок введення в дію Закону України "Про державну статистику"

Верховна Рада України  | Постанова від 17.09.1992 № 2615-XII | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.09.1992
 • Номер: 2615-XII
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.09.1992
 • Номер: 2615-XII
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону N 2524-IX від 16.08.2022 )
Про порядок введення в дію Закону України "Про державну статистику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 43, ст.609 )
Верховна Рада України постановляє:
1. Ввести в дію Закон України "Про державну статистику" з дня його прийняття.
2. Доручити Кабінету Міністрів України:
затвердити Концепцію побудови національної статистики України, Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики, передбачивши заходи щодо матеріального, фінансового і кадрового забезпечення їх виконання;
в тримісячний строк подати Верховній Раді України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про державну статистику", привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному Закону;
до 1 грудня 1992 року разом з міністерствами і відомствами, корпораціями, міжгалузевими об'єднаннями проаналізувати пропозиції підприємств і організацій щодо скорочення діючої статистичної звітності, відміни дублюючої і неактуальної звітності та впровадження системи обліку і статистики, що відповідає завданням оперативного висвітлення економічних реформ.
Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 вересня 1992 року
N 2615-XII