Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Закон від 31.05.2005 №2602-IV

Верховна Рада України Закон від 31.05.2005 №2602-IV
Остання редакція від 31.05.2005. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 31.05.2005

Номер 2602-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 25, ст.337 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 21, ст. 252; 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) такі зміни:
1. У статті 19:
1) у частині першій слова і цифри "загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом" замінити словами і цифрами "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
"Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2602-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 21, ст. 252; 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) такі зміни:
1. У статті 19:
1) у частині першій слова і цифри "загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом" замінити словами і цифрами "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
"Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;