Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів

Верховна Рада України Закон від 02.10.2018 №2578-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.10.2018

Номер 2578-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 44, ст.356)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 139 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):
друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційним опублікуванням";
частину третю доповнити словами "а також здійснюються відповідні виправлення в офіційній електронній версії тексту акта у базі даних "Законодавство України" на офіційному веб-сайті Верховної Ради";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Крім офіційного опублікування, закони, постанови та інші акти Верховної Ради також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради".
2. Частину п’яту статті 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:
"5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур’єр" та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України".
3. Частину другу статті 8 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
4. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299 із наступними змінами) доповнити статтею 21-1 такого змісту:
"Стаття 21-1. Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів
Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також в інший спосіб, визначений законом".
5. Частину другу статті 1 Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Дія цього Закону не поширюється на газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр", що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опублікування законів України та інших нормативно-правових актів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
2 жовтня 2018 року
№ 2578-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 139 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):
друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційним опублікуванням";
частину третю доповнити словами "а також здійснюються відповідні виправлення в офіційній електронній версії тексту акта у базі даних "Законодавство України" на офіційному веб-сайті Верховної Ради";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Крім офіційного опублікування, закони, постанови та інші акти Верховної Ради також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради".
2. Частину п’яту статті 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:
"5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур’єр" та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України".
3. Частину другу статті 8 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".

30 днiв передплати безкоштовно!