Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством

Верховна Рада України Закон від 23.09.2010 №2558-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 23.09.2010

Номер 2558-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 6, ст.43 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. У статті 85-1:
1) у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення чи збут";
2) в абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити словами "Виготовлення чи збут".
2. У статті 255:
1) у частині першій:
у пункті 1:
абзац "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)" викласти в такій редакції:
"органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
абзац "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1)" викласти в такій редакції:
"органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";
абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91)" викласти в такій редакції:
"служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91)";
у пункті 9 абзац "громадський мисливський інспектор (частина друга статті 85)" виключити;
2) у частині другій:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77)";
пункт 5 виключити;
пункт 6 виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-66, 70, 76 - 77-1, 78, 82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153)";
пункт 8 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 вересня 2010 року
N 2558-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. У статті 85-1:
1) у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення чи збут";
2) в абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити словами "Виготовлення чи збут".
2. У статті 255:
1) у частині першій:
у пункті 1:
абзац "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)" викласти в такій редакції:
"органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
абзац "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1)" викласти в такій редакції:
"органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";
абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91)" викласти в такій редакції:
"служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91)";
у пункті 9 абзац "громадський мисливський інспектор (частина друга статті 85)" виключити;
2) у частині другій:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77)";
пункт 5 виключити;
пункт 6 виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!