Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів

Верховна Рада України Закон від 21.09.2010 №2527-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.09.2010

Номер 2527-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів ( 994_678 )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 5, ст.29 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) статтю 1247 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Заповіти, посвідчені особами, зазначеними у частині третій цієї статті, підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України";
2) частину сьому статті 1254 доповнити словами "і підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України";
3) частину першу статті 1304 доповнити словами "а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".
2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161):
1) частину восьму статті 8 викласти в такій редакції:
"Витяг зі Спадкового реєстру про наявність складеного заповіту видається тільки заповідачу, а після смерті заповідача - будь-якій особі, яка пред'явила свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті заповідача (одного із заповідачів)";
2) частину першу статті 56 доповнити словами "а також забезпечують державну реєстрацію заповітів у Спадковому реєстрі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України";
3) частину першу статті 57 доповнити словами "і забезпечують державну реєстрацію нового заповіту, змін до заповіту, скасування заповіту у Спадковому реєстрі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити:
розроблення і затвердження порядку державної реєстрації заповітів у Спадковому реєстрі;
приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 вересня 2010 року
N 2527-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів ( 994_678 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) статтю 1247 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Заповіти, посвідчені особами, зазначеними у частині третій цієї статті, підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України";
2) частину сьому статті 1254 доповнити словами "і підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України";
3) частину першу статті 1304 доповнити словами "а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".
2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161):
1) частину восьму статті 8 викласти в такій редакції:
"Витяг зі Спадкового реєстру про наявність складеного заповіту видається тільки заповідачу, а після смерті заповідача - будь-якій особі, яка пред'явила свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті заповідача (одного із заповідачів)";
2) частину першу статті 56 доповнити словами "а також забезпечують державну реєстрацію заповітів у Спадковому реєстрі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України";
3) частину першу статті 57 доповнити словами "і забезпечують державну реєстрацію нового заповіту, змін до заповіту, скасування заповіту у Спадковому реєстрі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!