Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 10.03.2022 №248
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 10.03.2022

Номер 248

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 березня 2022 р. № 248
Київ
Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації стосовно застосування єДокумента, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія.
2. Затвердити Порядок застосування єДокумента в період дії воєнного стану, що додається.
3. Установити, що на період дії воєнного стану:
1) діє Порядок, затверджений цією постановою;
2) суб’єкти, які здійснюють надання послуг, що потребують відповідно до вимог законодавства пред’явлення особою документа, що посвідчує особу, за умови наявності технічних засобів забезпечують перевірку єДокумента відповідно до вимог законодавства з урахуванням вимог Порядку, затвердженого цією постановою.
4. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
1) протягом тижня з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість формування єДокумента засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) та його застосування відповідно до затвердженого цією постановою Порядку;
2) обробку персональних даних у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2022 р. № 248
ПОРЯДОК
застосування єДокумента в період дії воєнного стану
1. Цей Порядок визначає процедуру формування, пред’явлення та встановлення достовірності єДокумента, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує перевірку зазначеної інформації.
Процедура замовлення та формування єДокумента є безоплатною.
2. Формування єДокумента здійснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — Портал Дія) за бажанням особи, яка є громадянином України та досягла 14-річного віку.
3. Для формування та використання єДокумента особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів із застосуванням механізму, передбаченого для безконтактних електронних носіїв, імплантованих до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації або з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити фізичну особу.
4. Пред’явлення особою єДокумента може здійснюватися на період дії воєнного стану.
5. Особа пред’являє єДокумента на електронному пристрої, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія), без додаткового пред’явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
6. У єДокументі відображаються такі відомості (дані):
1) назва документа;
2) реквізити (назва, серія та/бо номер) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або посвідчення водія;
3) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи українською мовою та латинськими літерами;
4) стать;
5) громадянство (за наявності);
6) дата народження;
7) відцифрований образ обличчя особи (за наявності);
8) реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (за наявності);
9) адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації (за наявності).
7. Відомості (дані), зазначені у пункті 6 цього Порядку, відображаються з використанням інформації, що міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія, отриманої під час авторизації із застосуванням механізму, передбаченого для безконтактних електронних носіїв, імплантованих до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації або з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити фізичну особу.
8. Перевірка єДокумента з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) є обов’язковою умовою його використання особою та забезпечується з використанням засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 березня 2022 р. № 248
Київ
Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації стосовно застосування єДокумента, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія.
2. Затвердити Порядок застосування єДокумента в період дії воєнного стану, що додається.
3. Установити, що на період дії воєнного стану:
1) діє Порядок, затверджений цією постановою;
2) суб’єкти, які здійснюють надання послуг, що потребують відповідно до вимог законодавства пред’явлення особою документа, що посвідчує особу, за умови наявності технічних засобів забезпечують перевірку єДокумента відповідно до вимог законодавства з урахуванням вимог Порядку, затвердженого цією постановою.
4. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
1) протягом тижня з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість формування єДокумента засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) та його застосування відповідно до затвердженого цією постановою Порядку;
2) обробку персональних даних у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2022 р. № 248
ПОРЯДОК
застосування єДокумента в період дії воєнного стану

30 днiв передплати безкоштовно!