Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Української РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України

Верховна Рада України Закон від 17.06.1992 №2468-XII
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Української РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.511 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2546-XII від 07.07.92, ВВР, 1992, N 35, ст.512 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 92-IV від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною державою та з метою правового захисту її суверенітету, конституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої безпеки Верховна Рада України
постановляє:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
IV. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; 1987 р., N 25, ст.453):
1. Статтю 186-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород
Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу до половини офіційно встановленого мінімального розміру заробітної плати".
2. У частині першій статті 162 слова "в тому числі спекуляція цими цінностями, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує двадцяти п'яти карбованців" замінити словами "якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує одного офіційно встановленого мінімального розміру заробітної плати".
V. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Голос України".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ,
17 червня 1992 року
N 2468-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Української РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України
У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною державою та з метою правового захисту її суверенітету, конституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої безпеки Верховна Рада України
постановляє:
IV. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; 1987 р., N 25, ст.453):
1. Статтю 186-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород
Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу до половини офіційно встановленого мінімального розміру заробітної плати".
2. У частині першій статті 162 слова "в тому числі спекуляція цими цінностями, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує двадцяти п'яти карбованців" замінити словами "якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує одного офіційно встановленого мінімального розміру заробітної плати".
V. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Голос України".

30 днiв передплати безкоштовно!