• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо провадження господарської діяльності на підставі подання декларації

Верховна Рада України  | Закон від 07.07.2010 № 2451-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.07.2010
 • Номер: 2451-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.07.2010
 • Номер: 2451-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо провадження господарської діяльності на підставі подання декларації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.547 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці восьмому слова "Форма повідомлення" замінити словами "Форма та порядок повідомлення";
доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
"спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва".
2. У статті 4:
абзац восьмий частини першої виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Суб'єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
3. Частину третю статті 4-1 виключити.
4. У тексті Закону, крім частини другої статті 8, слова "Севастопольська міська державна адміністрація" в усіх відмінках замінити словами "Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
затвердити перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, з урахуванням того, що провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації можливе лише за умови, якщо такий вид господарської діяльності не становить підвищеної небезпеки для життя і здоров'я населення та для навколишнього природного середовища;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. У разі незатвердження Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, суб'єкт господарювання має право на провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 липня 2010 року
N 2451-VI