Про внесення змін до деяких законів України. Закон від 24.05.2001 №2438-III

Верховна Рада України Закон від 24.05.2001 №2438-III
Остання редакція від 24.05.2001. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.05.2001

Номер 2438-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 150 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 30, ст. 379; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182; 1997 р., N 35, ст. 219; 1999 р., N 34, ст. 274) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.
2. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274) доповнити абзацом такого змісту:
"рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі (обсягу) всієї реклами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 травня 2001 року
N 2438-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 30, ст. 379; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182; 1997 р., N 35, ст. 219; 1999 р., N 34, ст. 274) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.
2. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274) доповнити абзацом такого змісту:
"рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі (обсягу) всієї реклами".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.