Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Закон від 06.07.2010 №2433-VI

Верховна Рада України Закон від 06.07.2010 №2433-VI
Остання редакція від 06.07.2010. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.07.2010

Номер 2433-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.538 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255) такі зміни:
1) друге речення абзацу восьмого статті 1 після слів "установ і організацій" доповнити словами "що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";
2) абзац десятий статті 15 після слів "що належать до сфери їх управління" доповнити словами "або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";
3) у статті 17:
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до органів місцевого самоврядування, а в разі потреби також до місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня з передачею їм необхідних фінансових ресурсів";
у тексті статті слова "що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління)" виключити;
4) у статті 18:
в абзаці п'ятому слова "що перебувають у комунальній власності" виключити, а слово "або" замінити словом "які";
абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:
"доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти);
керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2433-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255) такі зміни:
1) друге речення абзацу восьмого статті 1 після слів "установ і організацій" доповнити словами "що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";
2) абзац десятий статті 15 після слів "що належать до сфери їх управління" доповнити словами "або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";
3) у статті 17:
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до органів місцевого самоврядування, а в разі потреби також до місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня з передачею їм необхідних фінансових ресурсів";
у тексті статті слова "що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління)" виключити;
4) у статті 18:
в абзаці п'ятому слова "що перебувають у комунальній власності" виключити, а слово "або" замінити словом "які";
абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:
"доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти);
керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.