Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 06.07.2010 №2430-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.07.2010

Номер 2430-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.536 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
у частині першій слово та цифри "статтею 159" замінити словами та цифрами "статтями 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159";
у частині другій цифри "156" замінити цифрами та словами "155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2";
2) у пункті 2 частини першої статті 255 цифри "156" замінити цифрами "155-2, 156, 156-1, 156-2".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2430-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
у частині першій слово та цифри "статтею 159" замінити словами та цифрами "статтями 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159";
у частині другій цифри "156" замінити цифрами та словами "155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2";
2) у пункті 2 частини першої статті 255 цифри "156" замінити цифрами "155-2, 156, 156-1, 156-2".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!