Про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування. Закон від 02.07.2010 №2424-VI

Верховна Рада України Закон від 02.07.2010 №2424-VI
Остання редакція від 02.07.2010. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.07.2010

Номер 2424-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.535 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Статтю 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010 р., N 8, ст. 62; N 31, ст. 418) після частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Інформація про право на позачергове обслуговування має бути розташована на видному місці".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 липня 2010 року
N 2424-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування
Верховна Рада України
постановляє:
1. Статтю 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010 р., N 8, ст. 62; N 31, ст. 418) після частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Інформація про право на позачергове обслуговування має бути розташована на видному місці".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.