Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги

Верховна Рада України Закон від 03.02.2005 №2415-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.02.2005

Номер 2415-IV

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )
Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 11, ст.203 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362) слово "подвійного" замінити словом "трикратного".
2. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 45, ст. 362):
1) статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини
Одноразова допомога при народженні дитини надається у трикратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць";
2) у пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" цифри і слово "15, 18 і 20" замінити цифрами і словом "15 і 18", а цифри "25" замінити цифрами "50".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2415-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362) слово "подвійного" замінити словом "трикратного".
2. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 45, ст. 362):
1) статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини
Одноразова допомога при народженні дитини надається у трикратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць";
2) у пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" цифри і слово "15, 18 і 20" замінити цифрами і словом "15 і 18", а цифри "25" замінити цифрами "50".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

30 днiв передплати безкоштовно!