Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Верховна Рада України Закон від 17.05.2001 №2415-III
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.05.2001

Номер 2415-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 148 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 92-IV від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 92-IV від 11.07.2002 )
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення
Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.
Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.
Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.
2) статті 208, 208-1, 209 та 234 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2415-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення
Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.
Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.
Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.
2) статті 208, 208-1, 209 та 234 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!