Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості

Верховна Рада України Закон від 13.03.2018 №2321-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 13.03.2018

Номер 2321-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 21, ст.193)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:
1. У частині четвертій статті 149 слова "але не більше ніж на один рік" замінити словами та цифрами "але не більше ніж на строк, передбачений статтею 151 цього Кодексу".
2. Частину другустатті 151 доповнити словами та цифрами "а для підприємств суднобудівної промисловості (в межах класу 30.11 групи 30.1 розділу 30, класу 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 березня 2018 року
№ 2321-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:
1. У частині четвертій статті 149 слова "але не більше ніж на один рік" замінити словами та цифрами "але не більше ніж на строк, передбачений статтею 151 цього Кодексу".
2. Частину другустатті 151 доповнити словами та цифрами "а для підприємств суднобудівної промисловості (в межах класу 30.11 групи 30.1 розділу 30, класу 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!