Питання фінансування здійснення заходів, повязаних з вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 13.01.2021 №23
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Порядок

Дата 13.01.2021

Номер 23

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 січня 2021 р. № 23
Київ
Питання фінансування здійснення заходів, пов'язаних з вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 130 від 22.02.2021 № 440 від 28.04.2021 )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та пункту 19 частини п'ятої статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
перелік лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 440 від 28.04.2021 )
2. Установити, що:
1) кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", спрямовуються у 2021 році в розмірі 1376695 тис. гривень Міністерству охорони здоров'я на здійснення заходів, пов'язаних з вакцинацією населення, шляхом встановлення за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за програмою Міністерства охорони здоров'я 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" за рахунок залишку коштів, який утворився за програмою 2301230 "Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" станом на 1 січня 2021 р.;
2) спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є Краун Ейджентс Лімітед (CROWN AGENTS LIMITED);
( Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 440 від 28.04.2021 )
3) дія Порядку здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 538 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 і від 5 вересня 2018 р. № 707" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 54, ст. 1658), не поширюється на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
( Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 440 від 28.04.2021 )
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров'я - погодження спрямування видатків, передбачених підпунктом 1 пункту 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2021 р. № 23
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті за загальним та спеціальним фондами за програмою 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
( Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 440 від 28.04.2021 )
2) закупівлю товарів та послуг, пов'язаних з їх закупівлею, що надаються спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю;
3) закупівлю послуг, пов'язаних з поставками у межах заходів, необхідних для проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
4) оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті).
4. Закупівля вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється відповідно до угоди із спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 440 від 28.04.2021 )
5. Закупівля таких товарів і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю, з урахуванням цього Порядку.
Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства. В угоді із спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю, може передбачатися попередня оплата на строк не більше 12 місяців за кожну окрему партію вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі затвердженого МОЗ кошторису.
( Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 440 від 28.04.2021 )
6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.
8. Розподіл вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється МОЗ з урахуванням необхідності забезпечення проведення вакцинації цільових груп населення етапами, визначеними відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої МОЗ.
( Пункт 8 в редакції Постанов КМ № 130 від 22.02.2021 , № 440 від 28.04.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 440
ПЕРЕЛІК
лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються для вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Код згідно з УКТЗЕДМіжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва групи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей, допоміжних речовин, медичних виробів
3002Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
3004Розчинник для вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Sodium chloride 0,9 %, вода для ін'єкцій та ін.)
9018 31Шприци ін'єкційні стерильні
3923, 3926, 7010Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів
( Перелік в редакції Постанови КМ № 440 від 28.04.2021 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 січня 2021 р. № 23
Київ
Питання фінансування здійснення заходів, пов'язаних з вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та пункту 19 частини п'ятої статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" Кабінет Міністрів України
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!