• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до статті 24-1 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 18.05.2010 № 2266-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 18.05.2010
 • Номер: 2266-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 18.05.2010
 • Номер: 2266-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 24-1 Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.356 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Статтю 24-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "фізична особа" доповнити словами "або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 травня 2010 року
N 2266-VI