Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізаційної підготовки, мобілізації та охорони праці

Верховна Рада України Закон від 18.11.2004 №2197-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.11.2004

Номер 2197-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізаційної підготовки, мобілізації та охорони праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.96 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) в абзаці другому статті 188-4 слова "від десяти" замінити словами "від восьми";
2) доповнити статтею 210-1 такого змісту:
"Стаття 210-1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у частині другій статті 231:
у пункті 1:
в абзаці другому слова "до чотирьох" замінити словами "до семи";
в абзаці третьому слова "до шести" замінити словами "до восьми";
в абзаці четвертому слова "до восьми" замінити словами "до дев'яти";
в абзаці п'ятому слова "до десяти" замінити словами "до чотирнадцяти";
у пункті 2:
в абзаці другому слова "до шести" замінити словами "до десяти";
в абзаці третьому слова "до дев'яти" замінити словами "до одинадцяти";
4) частину першу статті 235 після слів "військову службу" доповнити словами "про порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а після цифр "210" - цифрами "210-1";
5) у тексті Кодексу слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2197-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізаційної підготовки, мобілізації та охорони праці
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) в абзаці другому статті 188-4 слова "від десяти" замінити словами "від восьми";
2) доповнити статтею 210-1 такого змісту:
"Стаття 210-1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у частині другій статті 231:
у пункті 1:
в абзаці другому слова "до чотирьох" замінити словами "до семи";
в абзаці третьому слова "до шести" замінити словами "до восьми";
в абзаці четвертому слова "до восьми" замінити словами "до дев'яти";
в абзаці п'ятому слова "до десяти" замінити словами "до чотирнадцяти";
у пункті 2:
в абзаці другому слова "до шести" замінити словами "до десяти";
в абзаці третьому слова "до дев'яти" замінити словами "до одинадцяти";

30 днiв передплати безкоштовно!