• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

Верховна Рада України  | Закон від 14.04.2022 № 2192-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.04.2022
 • Номер: 2192-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.04.2022
 • Номер: 2192-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50–51, ст. 572) такі зміни:
1) у пункті 3-8:
перше речення абзацу першого після слова "залучення" доповнити словами "грантів на бюджетну підтримку та";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"При цьому, як виняток з положень пункту 13 частини третьої статті 29 і пункту 12 частини четвертої статті 30 цього Кодексу, гранти на бюджетну підтримку, залучені від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України";
2) доповнити пунктом 54 такого змісту:
"54. Дозволити Кабінету Міністрів України, як виняток з положень частини другої статті 57 цього Кодексу, спрямувати у 2022 році залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року, на здійснення заходів у сфері оборони".
2. Абзац третій підпункту 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) виключити.
3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 квітня 2022 року
№ 2192-IX