Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова, Положення від 13.03.2020 №218
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 березня 2020 р. № 218
Київ
Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 422 від 27.05.2020 № 1090 від 02.11.2020 № 1340 від 23.12.2020 № 183 від 03.02.2021 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
2. Утворити Державну сервісну службу містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1340 від 23.12.2020 )
4. Установити, що:
( Абзац другий пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1340 від 23.12.2020 )
забезпечення діяльності Державної сервісної служби містобудування у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених Державній архітектурно-будівельній інспекції;
надання адміністративних послуг у сфері містобудування з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється з дати, визначеної держателем Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
5. Утворити комісію з ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Затвердити головою зазначеної комісії заступника директора департаменту - начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції Галіцина Сергія Володимировича.
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1090 від 02.11.2020 , № 183 від 03.02.2021 )
Голові комісії:
затвердити персональний склад комісії;
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
7. Міністерству розвитку громад та територій в установленому порядку подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1340 від 23.12.2020 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2020 р. № 218
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599, № 89, ст. 2969; 2017 р., № 49, ст. 1530; 2019 р., № 36, ст. 1260):
1) у пункті 2:
абзац другий виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У цьому Порядку термін "електронний кабінет" вживається у значенні, наведеному в статті 22-3 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" .
До запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва виконання функцій електронного кабінету забезпечує електронний кабінет замовника, запровадження якого передбачено пунктом 10 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 жовтня 2019 р. № 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".";
2) абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:
"17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг один примірник декларації:";
3) пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Рішення про реєстрацію або повернення декларації може бути розглянуто у порядку адміністративного оскарження Мінрегіоном або оскаржено до суду.";
4) пункт 24 викласти в такій редакції:
"24. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, до якої додається акт готовності об’єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.";
5) у пункті 25:
абзац перший після слів "стандартів і правил" доповнити словами і цифрами "на основі чек-листа за формою згідно з додатком 9-1 до цього Порядку";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює огляд об’єкта. Під час такого огляду посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю з’ясовує наявність виконавчої документації в обсязі, передбаченому державними будівельними нормами, та матеріалів технічної інвентаризації згідно з додатком 9-1 до цього Порядку, а також здійснює фото- та відеофіксацію.";
6) абзац другий пункту 27 викласти в такій редакції:
"Сертифікат виготовляється в одному примірнику та видається замовнику (уповноваженій ним особі), який повинен зберігати його протягом всього періоду експлуатації об’єкта. Також орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує розміщення сертифіката в електронному кабінеті користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та надсилає на адресу електронної пошти замовника будівництва скановані копії виготовленого сертифіката не пізніше одного робочого дня з дати його виготовлення.";
7) пункт 28 викласти в такій редакції:
"28. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку адміністративного оскарження Мінрегіоном або оскаржено до суду.";
8) у тексті Порядку слово "Держархбудінспекція" у всіх відмінках замінити словом "Держсервісбуд" у відповідному відмінку;
9) доповнити Порядок додатком 9-1 такого змісту:
"Додаток 9-1
до Порядку
ЧЕК-ЛИСТ
за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта".
2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595, № 89, ст. 2968; 2017 р., № 49, ст. 1525; 2018 р., № 37, ст. 1309; 2019 р., № 20, ст. 678, № 36, ст. 1260):
1) у пункті 2:
абзац третій виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У цьому Порядку термін "електронний кабінет" вживається у значенні, наведеному в статті 22-3 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" .
До запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва виконання функцій електронного кабінету забезпечує електронний кабінет замовника, запровадження якого передбачено пунктом 10 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 жовтня 2019 р. № 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".";
2) доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. Документи, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, подаються замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.
Адміністратор центру надання адміністративних послуг вносить відомості, необхідні для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, до Порталу електронної системи засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.";
3) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:
"13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 2-1 до цього Порядку подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.";
4) абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:
"Замовник (його уповноважена особа) зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяви за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за формою згідно з додатками 1, 2 і 2-1 до цього Порядку в одному примірнику.";
5) у пункті 15-1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг. Подане (надіслане) до зазначеного органу повідомлення є невід’ємною частиною зареєстрованої декларації.";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), зміни об’єкта будівництва /присвоєння йому адреси під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає повідомлення рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.";
6) пункт 28 викласти в такій редакції:
"28. Замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.
До заяви додаються:
витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками) (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку);
витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації;
нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
частина проектної документації у складі:
для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції
- містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об’єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;
- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;
- генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;
- плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;
- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);
для об’єктів реставрації
- реставраційного завдання;
- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;
- ситуаційного плану розташування пам’ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;
- генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;
- схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);
- схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби);
- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);
- витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень;
експертний звіт щодо розгляду проектної документації;
фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника;
фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником;
фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником;
фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником;
оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).";
7) доповнити Порядок пунктами 28-1 і 28-2 такого змісту:
"28-1. Під час подання документів через центр надання адміністративних послуг повноту поданих документів перевіряє посадова особа такого центру згідно з переліком, зазначеним у чек-листі за формою згідно з додатком 9-1 до цього Порядку (для об’єктів нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) або додатком 9-2 до цього Порядку (для об’єктів реставрації), та у разі виявлення неповного пакета документів повертає замовнику (його уповноваженій особі) заяву з доданими до неї документами.
Центр надання адміністративних послуг протягом одного робочого дня забезпечує передачу заяви та доданих до неї документів згідно з описом вкладення до відповідного територіального органу Держсервісбуду.
28-2. Територіальний орган Держсервісбуду забезпечує протягом одного робочого дня сканування поданих документів та підготовку службової записки щодо автентичності сканованих документів тим, що отримані в паперовому вигляді та передані центром надання адміністративних послуг згідно з описом вкладення, та передає до апарату Держсервісбуду засобами електронного зв’язку.";
8) пункти 29 і 30 викласти в такій редакції:
"29. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.
Під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю на основі чек-листа, поданого за формою згідно з додатком 9-3 до цього Порядку (для об’єктів нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) або додатком 9-4 до цього Порядку (для об’єктів реставрації), встановлює:
відповідність цільового призначення земельної ділянки;
відсутність зауважень за результатами проведеної експертизи проектної документації;
відповідність проектних рішень містобудівним умовам і обмеженням, а саме дотримання вимог щодо відсотка забудови земельної ділянки, висотності;
дотримання вимог щодо збереження охоронних зон (у разі потреби):
- зони приаеродромної території;
- зон потенційно небезпечних об’єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів;
- заборонних зон електромереж;
- санітарно-захисної зони;
- природоохоронної зони;
- зон потенційно небезпечних об’єктів 2 класу;
- зони охорони пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій;
- історичних ареалів населених місць;
- охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;
забезпеченість об’єктами благоустрою:
- дитячими майданчиками;
- зонами відпочинку;
- паркувальними майданчиками;
достовірність поданих документів (у тій частині, що об’єктивно може бути документально перевірена):
- чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва;
- чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);
- чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);
- чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3).
Орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає на адресу електронної пошти замовника будівництва скановану копію виданого дозволу не пізніше одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.
Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує архівування та зберігання поданого пакета документів, а територіальні органи Держсервісбуду - зберігання поданого пакета документів до передачі до відповідного територіального органу ДІМ.
30. Підставою для відмови у видачі дозволу є:
невідповідність цільового призначення земельної ділянки;
наявність у поданих документах порушень містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, зокрема дотримання вимог висотності (блакитна лінія), щільності населення, планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), дотримання охоронних зон об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки (червоні та жовті лінії), а також зелених насаджень (зелена лінія).";
9) пункт 32 викласти в такій редакції:
"32. Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто в адміністративному порядку Мінрегіоном або оскаржено до суду.
Порядок розгляду таких рішень Мінрегіоном визначається Кабінетом Міністрів України.";
10) у пункті 33:
абзац перший викласти в такій редакції:
"33. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Розгляд поданих замовником (його уповноваженою особою) документів здійснюється органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти днів з дати отримання.";
11) у тексті Порядку слово "Держархбудінспекція" у всіх відмінках замінити словом "Держсервісбуд" у відповідному відмінку;
12) у додатках до Порядку:
доповнити Порядок додатками 9-1-9-4 такого змісту:
"Додаток 9-1
до Порядку
ЧЕК-ЛИСТ
прийняття документів у центрі надання адміністративних послуг для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єкта будівництва
Додаток 9-2
до Порядку
ЧЕК-ЛИСТ
прийняття документів у центрі надання адміністративних послуг для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для об’єктів реставрації
Додаток 9-3
до Порядку
ЧЕК-ЛИСТ
перевірки посадовою особою Держсервісбуду документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єкта будівництва
Додаток 9-4
до Порядку
ЧЕК-ЛИСТ
перевірки посадовою особою Держсервісбуду документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для об’єктів реставрації";
додаток 10 викласти в такій редакції:
"Додаток 10
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2020 р. № 218)
ЗАЯВА ".
3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) позицію
"Держархбудінспекція 10171010"
замінити такою позицією:
"Держсервісбуд7070287287".
4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):
у розділі II позицію "Державна архітектурно-будівельна інспекція України" замінити позицією "Державна сервісна служба містобудування України";
у пункті 3 розділу III абзац другий викласти в такій редакції:
"Державна сервісна служба містобудування України".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 березня 2020 р. № 218
Київ
Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
2. Утворити Державну сервісну службу містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій.
4. Установити, що:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!