Про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України

Верховна Рада України Закон від 02.11.2004 №2135-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.11.2004

Номер 2135-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.37 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 281 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) в абзаці другому частини п'ятої слова "та соціальних" виключити;
2) у частині шостій:
в абзаці другому слова "двадцяти восьми" замінити словами "двадцяти двох";
в абзаці третьому слова "за медичними та соціальними показаннями" виключити;
3) частину сьому викласти у такій редакції:
"7. Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2004 року
N 2135-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 281 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) в абзаці другому частини п'ятої слова "та соціальних" виключити;
2) у частині шостій:
в абзаці другому слова "двадцяти восьми" замінити словами "двадцяти двох";
в абзаці третьому слова "за медичними та соціальними показаннями" виключити;
3) частину сьому викласти у такій редакції:
"7. Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

30 днiв передплати безкоштовно!