Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій. Постанова від 20.01.2016 №21

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.01.2016 №21
Остання редакція від 20.01.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.01.2016

Номер 21

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 2016 р. № 21
Київ
Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 601 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1318), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2016 р. № 21
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій ( 601-2004-п )
1. У пункті 1 слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктів господарювання".
2. Абзац перший пункту 2 після слів "Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" доповнити словами "(далі - Закон)".
3. У першому реченні пункту 7 слова і цифри "міждержавного стандарту (ГОСТ 2.601-95)" замінити словами і цифрами "міждержавного стандарту (ДСТУ 2.601:2006)".
4. У пункті 12 слова "визначеному Державною податковою адміністрацією, та" замінити словами "встановленому законодавством,".
5. У пункті 23:
1) у першому реченні цифри і слово "72 години" замінити словами "сім робочих днів";
2) друге речення викласти в такій редакції: "У разі незабезпечення в установлений строк гарантійного ремонту реєстратора центр сервісного обслуговування зобов'язаний не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний реєстратор.";
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Центр сервісного обслуговування несе відповідальність, передбачену укладеними з користувачами договорами про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів.".
6. У пункті 42 слова "Мінекономіки та Державною податковою адміністрацією" замінити словами "Мінекономрозвитку та Мінфіном".
7. Пункт 44 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора виробник (постачальник) зобов'язаний за наявності технічних можливостей здійснити його доопрацювання.".
8. У першому реченні пункту 51 слова "Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" замінити словом "Закону".
9. Пункт 56 викласти в такій редакції:
"56. У разі виявлення несправностей реєстратора, а також пошкодження засобів контролю користувач зобов'язаний повідомити центр сервісного обслуговування, а також територіальний орган ДФС, у якому він зареєстрований платником податків, у строки та спосіб, установлені пунктом 16 статті 3 Закону.".
10. У тексті Порядку слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "територіальний орган ДФС" у відповідному відмінку.
11. У додатках до Порядку :
1) у додатку 1:
слова "(найменування, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження)" замінити словами "(найменування або прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження)";
слова "(найменування суб'єкта підприємницької діяльності - користувача, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження)" замінити словами "(найменування суб'єкта господарювання - користувача або прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження)";
у тексті додатка цифри "200_" замінити цифрами "20__";
2) у додатку 2:
слова "(найменування, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження, номер телефону)" замінити словами "(найменування або прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження, номер телефону)";
слова "(найменування суб'єкта підприємницької діяльності, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження, номер телефону)" замінити словами "найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження, номер телефону)";
у тексті додатка цифри "200_" замінити цифрами "20__";
3) у додатку 3 назву графи "Найменування суб'єкта підприємницької діяльності - користувача, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження, номер телефону" викласти в такій редакції: "Найменування суб'єкта господарювання - користувача або прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження, номер телефону".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 2016 р. № 21
Київ
Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 601 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1318), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2016 р. № 21
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій ( 601-2004-п )
1. У пункті 1 слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктів господарювання".
2. Абзац перший пункту 2 після слів "Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" доповнити словами "(далі - Закон)".
3. У першому реченні пункту 7 слова і цифри "міждержавного стандарту (ГОСТ 2.601-95)" замінити словами і цифрами "міждержавного стандарту (ДСТУ 2.601:2006)".
4. У пункті 12 слова "визначеному Державною податковою адміністрацією, та" замінити словами "встановленому законодавством,".
5. У пункті 23:
1) у першому реченні цифри і слово "72 години" замінити словами "сім робочих днів";
2) друге речення викласти в такій редакції: "У разі незабезпечення в установлений строк гарантійного ремонту реєстратора центр сервісного обслуговування зобов'язаний не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний реєстратор.";