• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про віртуальні активи

Верховна Рада України  | Закон від 17.02.2022 № 2074-IX | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.02.2022
 • Номер: 2074-IX
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.02.2022
 • Номер: 2074-IX
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, видається постачальнику послуг протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 10 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
13. Відомості про видачу, переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, вносяться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.
14. Внесення відомостей до Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.
15. Постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, зобов’язані повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зміну будь-якої інформації, що подавалася для здійснення державної реєстрації, та про зміну будь-яких відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, протягом 10 робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
16. Постачальник послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, який є банком, має право надавати послуги, пов’язані з оборотом ЗВА(ВЦ), на підставі банківської ліцензії та дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.
Постачальник послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, який є небанківською фінансовою установою, має право надавати послуги, пов’язані з оборотом ЗВА(ВЦ), на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій та дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.
17. У встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випадках та порядку професійні учасники ринків капіталу мають право на провадження відповідного виду діяльності постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, без отримання дозволів, передбачених цим Законом.
Стаття 20. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України зобов’язані співпрацювати згідно з положеннями цього Закону.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України за допомогою засобів зв’язку, що дають змогу фіксувати інформацію, своєчасно повідомляють один одному будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них обов’язків відповідно до цього Закону.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання у сфері обороту віртуальних активів.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України зобов’язані обмінюватися інформацією у визначеному ними порядку.
Національний банк України надає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості про:
небанківські фінансові установи, які мають намір надавати послуги, пов’язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями та отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;
постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які є небанківськими фінансовими установами, про прийняте рішення Національного банку України про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, на здійснення валютних операцій;
постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками, про прийняте рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає Національному банку України відомості про:
банки та небанківські фінансові установи, які отримали дозвіл на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів;
постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками або небанківськими фінансовими установами, про закінчення строку дії дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, його переоформлення або анулювання.
Стаття 21. Державний реєстр постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є держателем Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів. Державний реєстр постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, перебуває у власності держави. Відомості про постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якому видано дозвіл на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, вносяться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів. На підставі рішення про анулювання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виключає відповідні відомості з Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.
2. Державний реєстр постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, є інформаційно-телекомунікаційною системою, до якої вноситься інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вимоги щодо змісту та обсягу такої інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Порядок створення, формування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до відомостей зазначеного реєстру встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 22. Контроль за виконанням законодавства про віртуальні активи
1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні органи в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.
2. Контроль за оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені окремими об’єктами цивільних прав, на умовах, передбачених цим Законом, у межах своїх повноважень можуть здійснювати також інші державні органи, якщо до їхньої компетенції віднесено регулювання обороту окремих об’єктів цивільних прав та/або реєстрації правочинів з такими об’єктами цивільних прав.
Стаття 23. Відповідальність постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до осіб, які провадять діяльність у сфері обороту віртуальних активів, такі фінансові санкції:
1) за провадження діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, без одержання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, - штраф у розмірі від двох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) за здійснення постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, іншої діяльності, визначеної пунктом 7 частини першої статті 1 цього Закону, ніж та, на яку такому постачальнику надано дозвіл відповідно до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, - штраф у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) за надання завідомо неправдивої або недостовірної інформації у документах, що додаються до заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, - штраф у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) за порушення строків подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про зміну відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, звітності та інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
6) за невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення порушень законодавства у сфері обороту віртуальних активів - штраф у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
7) за невиконання вимог, встановлених статтею 15 цього Закону, - штраф у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення законодавства про віртуальні активи, у тому числі фінансових санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОБОРОТУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
Стаття 24. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів
1. Міжнародне співробітництво у сфері обороту віртуальних активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів.
2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах своєї компетенції враховує міжнародний досвід розвитку ринку віртуальних активів, рекомендації міжнародних чи міжурядових організацій, а також забезпечує імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Стаття 25. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів та порядок їх реалізації
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав, з міжнародними організаціями з метою обміну досвідом та інформацією.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва укладати або приєднуватися до міжвідомчих договорів з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких належать питання, що регулюються договорами.
3. Надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом або міжнародним договором України, за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні.
4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів покладається на відповідні державні наглядові, правоохоронні та судові органи у межах їхніх повноважень.
Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.
2. Установити, що санкції, передбачені статтею 23 цього Закону, застосовуються щодо порушень, вчинених після закінчення спливу трьох місяців з дати впровадження Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 7 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 30-1 такого змісту:
"30-1) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері обороту забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями відповідно до закону, що регулює оборот віртуальних активів";
2) абзац перший частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) після слів "зброї масового знищення" доповнити словами "законодавства про віртуальні активи";
3) у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
частину першу статті 4 доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) послуги, пов’язані з оборотом фінансових віртуальних активів";
абзаци другий і третій частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
"щодо ринків капіталу та організованих товарних ринків, ринку послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
щодо ринків банківських послуг, послуг, пов’язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями, та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг - Національним банком України";
частину першу статті 39 після слів "небанківських фінансових послуг" доповнити словами "послуг, пов’язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями";
4) частину другу статті 2 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2019 р., № 44, ст. 278) викласти в такій редакції:
"2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг, а також послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, визначаються відповідними законами";
5) абзац перший частини другої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами) після слів "державного регулювання ринків фінансових послуг" доповнити словами "державного регулювання ринку віртуальних активів";
6) пункт 6 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, віртуальні активи. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів у грошовій одиниці України на момент виникнення права власності, дату виникнення права на них, а до відомостей щодо віртуальних активів - вид активу, його найменування, розмір, вартість на дату набуття права у грошовій одиниці України, а також ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на якому містяться декларовані віртуальні активи, інформація про верифікацію суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї в системі забезпечення обороту віртуальних активів, зокрема постачальником послуг, дані про транзакцію з набуття таких активів, достатні для ідентифікації сторін відповідної угоди";
7) статтю 9 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які є небанківськими фінансовими установами, надають фінансові послуги, пов’язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що посвідчують права на валютні цінності, на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій".
У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;
8) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами):
у частині першій статті 1:
пункт 2 доповнити словами "віртуальні активи";
пункти 13 і 51 викласти в такій редакції:
"13) віртуальним активом є нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав";
"51) постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, - суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька таких видів діяльності:
зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
обмін віртуальних активів;
переказ віртуальних активів;
надання посередницьких послуг, пов’язаних з віртуальними активами";
частину першу статті 2 після слів "забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до" доповнити словами "закону або";
у частині третій статті 6, пункті 5 частини першої статті 18 слова "Міністерство цифрової трансформації України" замінити в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;
пункт 25 частини другої статті 8 доповнити словами "та/або пов’язані з віртуальними активами";
частину двадцяту статті 11 після слів "абзацом четвертим" доповнити словами "та абзацом п’ятим (у частині переказу віртуальних активів)";
статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів
1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:
1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі - електронний гаманець)/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, що дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування в Україні фізичної особи - нерезидента; номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;
б) юридичну особу - повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
2) інформацією про отримувача переказу коштів:
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.
Вимоги, передбачені цією частиною, можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.
2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.
3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися щонайменше номером рахунка/електронного гаманця або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу)/наперед оплаченої картки багатоцільового використання та номером рахунка або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальним обліковим номером фінансової операції.
При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту від посередника з переказу коштів або суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, зобов’язаний надати:
1) інформацію про платника (ініціатора переказу):
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові або номер її рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
2) інформацію про отримувача переказу коштів:
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:
існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
4. У разі ініціювання переказу за межі України на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися щонайменше:
1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер її рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
2) інформацією про отримувача переказу коштів:
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:
існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) кошти у готівковій формі для здійснення переказу або електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
5. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), забороняється здійснювати переказ коштів/віртуальних активів у разі відсутності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів та/або віртуальних активів у випадках, передбачених відповідно частинами першою, третьою і четвертою цієї статті.
6. Посередник з переказу коштів/суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, зобов’язаний:
1) запровадити процедури для перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обороту віртуальних активів (у разі наявності таких вимог платіжної системи/системи обороту віртуальних активів);
2) запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи (за потреби) моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу, для виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, якщо така інформація має надаватися відповідно до цієї статті.
7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів отримувача або видачі йому коштів у готівковій формі шляхом верифікації отримувача в частині даних, наведених у пункті 2 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цієї статті.
8. У разі виплати переказу на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, якщо:
існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює виплату переказу в готівковій формі або за дорученням отримувача здійснює придбання електронних грошей/віртуальних активів.
9. Верифікація платника (ініціатора переказу/отримувача може не здійснюватися, якщо платник (ініціатор переказу)/отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
10. Посередник з переказу коштів/суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен запровадити процедури на основі ризик-орієнтованого підходу для прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів та/або віртуальних активів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.
11. Якщо посередник з переказу коштів під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповнені з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення такого переказу або про подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів.
12. Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповнені з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обороту віртуальних активів, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення такого переказу або про подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування коштів на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів або їх видачі отримувачу в готівковій формі.
13. Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу)/посередник з переказу коштів неодноразово не надає на запит інформацію про платника (ініціатора переказу)/отримувача, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходів, зокрема надіслати попередження з визначеним кінцевим строком надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
14. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів зобов’язаний інформувати Національний банк України про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому Національним банком України.
15. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу віртуальних активів отримувачу, зобов’язаний інформувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
16. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу/посередник з переказу коштів повинен враховувати факт відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу під час аналізу фінансових операцій та в разі наявності підозри повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.
17. Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.
18. Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей та віртуальних активів.
19. Якщо платник або отримувач переказу віртуальних активів діє у власних інтересах та не користується послугами постачальника послуг віртуальних активів, залучений до такого переказу суб’єкт первинного фінансового моніторингу іншого учасника переказу забезпечує зберігання визначеної частиною першою цієї статті інформації про свого клієнта без супроводження переказу такою інформацією.
20. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
1) операцій зняття коштів з власного рахунка;
2) переказу коштів з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, переказу коштів для оплати житлово-комунальних послуг;
3) переказу коштів, якщо платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від свого імені та за власний рахунок;
4) переказу коштів, якщо використовуються електронні платіжні засоби або електронні гроші для оплати товарів чи послуг і номер електронного платіжного засобу та/або наперед оплаченої картки багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів;
5) переказу коштів на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом, за умови що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження переказу коштів через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;
6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;
7) операцій із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;
8) переказу коштів готівкою в межах України на суму, що не перевищує п’ять тисяч гривень, за умови відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують п’ять тисяч гривень.
21. Інші випадки, на які не поширюються вимоги цієї статті, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;
2) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
5. Національному банку України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.
6. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
розробити та затвердити порядок створення, формування, ведення, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, та забезпечити функціонування Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.
7. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 лютого 2022 року
№ 2074-IX