• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 25.02.2009 № 206
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.02.2009
 • Номер: 206
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.02.2009
 • Номер: 206
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 лютого 2009 р. N 206
Київ
Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1567 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3011), такі зміни:
пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Рейдова перевірка додержання суб'єктом господарювання, зокрема іноземним, вимог, визначених пунктом 15 цього Порядку, здійснюється на підставі щотижневого графіка.";
доповнити пункт 15 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"додержання вимог статей 53, 56, 57 і 59 Закону;".
У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;
у пункті 25 слова "посадовою особою органу" замінити словами "в органі".
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21