• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва

Верховна Рада України  | Закон від 13.02.2015 № 206-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 13.02.2015
 • Номер: 206-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 13.02.2015
 • Номер: 206-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 17, ст.119)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) викласти в такій редакції:
"197.1.25. постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 лютого 2015 року
№ 206-VIII