Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт". Закон від 13.10.1994 №200/94-ВР

Верховна Рада України Закон від 13.10.1994 №200/94-ВР
Остання редакція від 28.09.2017. Внесення змін (закон від 05.09.2017 N 2145-VIII /2145-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 13.10.1994

Номер 200/94-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.404 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 201/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.405 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
1. У Законі Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
статтю 12 після слів "до суспільно корисної діяльності" доповнити словами "занять фізичною культурою і спортом";
статтю 41 після слів "протезно-ортопедичних виробів" доповнити словами "та виробів фізкультурно-спортивного призначення".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII від 05.09.2017 )
3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст.19):
частину першу статті 32 після слів "розвиток мережі" доповнити словами "лікарсько-фізкультурних закладів";
частину першу статті 68 після слів "для відпочинку" доповнити словами "фізкультурно-оздоровчих занять".
4. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385):
у статті 16 пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки)";
у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"представник товариства сприяння обороні України, інших організацій, підприємств і установ".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
13 жовтня 1994 року
N 200/94-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
1. У Законі Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
статтю 12 після слів "до суспільно корисної діяльності" доповнити словами "занять фізичною культурою і спортом";
статтю 41 після слів "протезно-ортопедичних виробів" доповнити словами "та виробів фізкультурно-спортивного призначення".
3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст.19):
частину першу статті 32 після слів "розвиток мережі" доповнити словами "лікарсько-фізкультурних закладів";
частину першу статті 68 після слів "для відпочинку" доповнити словами "фізкультурно-оздоровчих занять".
4. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385):
у статті 16 пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки)";
у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"представник товариства сприяння обороні України, інших організацій, підприємств і установ".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!