Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Верховна Рада України Закон від 21.09.2000 №1986-III
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.09.2000

Номер 1986-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.396 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у пункті 23, абзацах другому та третьому пункту 24 статті 1, частині другій статті 13 слова "органах державного пробірного контролю" замінити словами "органах, які здійснюють державний пробірний контроль";
2) у статті 15:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями провадиться Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами, які відповідно до нормативно-правових актів здійснюють державний пробірний контроль";
б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"2. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять";
в) частини третю та п'яту виключити.
У зв'язку з цим частини четверту, шосту і сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою;
3) у статті 22:
у частині третій слова "органи державного пробірного контролю" та "органами державного пробірного контролю" замінити відповідно словами "органи, які здійснюють державний пробірний контроль" та "органами, які здійснюють державний пробірний контроль";
в абзаці першому частини п'ятої слова "Начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю" замінити словами "Голова Державної пробірної служби та його заступники".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статті 189-1 і 244-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
Органи, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).
Від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова Державної пробірної служби та його заступники";
2) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями";
3) у статті 255:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
"органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1)";
абзац перший частини другої після цифр "244" доповнити цифрами "244-1";
частину третю виключити;
4) частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1986-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у пункті 23, абзацах другому та третьому пункту 24 статті 1, частині другій статті 13 слова "органах державного пробірного контролю" замінити словами "органах, які здійснюють державний пробірний контроль";
2) у статті 15:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями провадиться Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами, які відповідно до нормативно-правових актів здійснюють державний пробірний контроль";
б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"2. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять";
в) частини третю та п'яту виключити.
У зв'язку з цим частини четверту, шосту і сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою;
3) у статті 22:
у частині третій слова "органи державного пробірного контролю" та "органами державного пробірного контролю" замінити відповідно словами "органи, які здійснюють державний пробірний контроль" та "органами, які здійснюють державний пробірний контроль";
в абзаці першому частини п'ятої слова "Начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю" замінити словами "Голова Державної пробірної служби та його заступники".

30 днiв передплати безкоштовно!