Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Закон від 16.05.1996 №198/96-ВР

Верховна Рада України Закон від 16.05.1996 №198/96-ВР
Остання редакція від 16.05.1996. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.05.1996

Номер 198/96-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 31, ст. 146 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:
частину другу після слів "витрати на виплату" доповнити словами "і доставку", а слова і цифри "у 1996 році" замінити словами і цифрами "з 1996 року";
частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;
у частині третій слова і цифри "У період до 1996 року" виключити.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 травня 1996 року
N 198/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:
частину другу після слів "витрати на виплату" доповнити словами "і доставку", а слова і цифри "у 1996 році" замінити словами і цифрами "з 1996 року";
частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;
у частині третій слова і цифри "У період до 1996 року" виключити.